Ύδρευση - αποχέτευση

Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι ίσως από τους βασικότερους παράγοντες για την σωστή λειτουργία  ενός κτιρίου. Για κάθε εγκατάσταση εκπονούμε λεπτομερή μελέτη και επιλέγουμε πιστοποιημένα υλικά υψηλών προδιαγραφών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

  • Εγκαταστάσεις ύδρευσης – αποχέτευσης κατοικιών, επαγγελματικών και βιομηχανικών κτιρίων.
  • Ανακαινίσεις υδραυλικών εγκαταστάσεων . Αποξύλωση της παλίας εγκατάστασης και κατασκευή νέας εγκατάστασης με σύγχρονα υλικά.
  • Εγκαταστάσεις ειδών υγιεινής. Τοποθέτηση ή αντικατάσταση όλων των ειδών υγιεινής.
  • Επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων σε οποιαδήποτε βλάβη ή πρόβλημα παρουσιαστεί στην εγκατάστασή σας.
  • Εγκατάσταση πυρόσβεσης. Εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης,πυροσβεστικών συστημάτων, πυροσβεστικών φωλιών, πυροσβεστικών συγκροτημάτων και κεντρικών συστημάτων πυρόσβεσης.