Στοιχεία επικοινωνίας

Φραγκότσης Χρήστος

Μηχανολόγος Τ.Ε    Αριθ. Αδείας  59   Ημερ. Εκδ. 1/3/1990

Προφ. Ηλία 10 Νάουσα Ημαθίας

Τηλ. Και φάξ 2332022637

Κινητό 6937033465

e-mail   fragotsis@seyn.gr

Url www.fragotsis.seyn.gr